Kurser och behandlingar

Finn ditt inre....

Ditt kaledjoskåp

Här gör jag en energiavläsning på dina din aura. Vi har fyra stycken

Fysiska auran:
Strålar ut 2 - 4 cm från kroppen. Hör samman med det personliga jaget, våran egen kropp som vi upplever den. Alla våra erfarenheter finns där.


Känslomässiga  auran:
Den visar våra olika känslostämningar
                                                                            
                                                                             
Mentala auran:
Där finns alla våra olika tankemönster

Andliga auran:
Står i förbindelse med vårt högre jag och det kosmiska flödet.

Pris: 400 kr på distans