Kurser och behandlingar

Finn ditt inre....

Esoterisk rådgivare

(Medial, andlig och personlig utveckling)


Efter alla olika tv program har vi blivit fullmatade med medium av olika slag. Alla med en stor kunskap om andra sidan. De kallas för spiritualister och har en lite annorlunda utbildning än Esoterisk rådgivare. Vi lär oss att vandra i de olika dimensionerna och möta änglar, guider, ärkeänglar mm. Att prata med de bortgångna är bara en liten del av hur vi arbetar.
Esoteriska läran betraktar och ser de inre världarna och vår plan som den egentliga verkligheten, orsaken till att det ser ut som det gör beror på inre förhållande. Esoterisk handlar om det för oss det ovetbara. Det handlar om det som rör vårt och universums  innersta och andliga sida. Lite om vad esoterisk betyder.


Som Esoterisk rådgivare kommer du få lära dig att vandra i olika dimensioner, lära känna de olika ljusväsen som finns på de olika nivåerna så att du kan känna trygg. Lära dig hur enkelt det är att känna av vem eller vad som vill komma till dig. Lära dig att göra energi avläsningar så du kan hjälpa dig själv och andra att komma vidare när allt verkar stå still i livet eller bara komma över de barriärer av olika problem vi är så duktiga att skapa.

 Vi kommer bland annat att göra en del energiavläsningar, gå in i Akasha och hämta svar på frågor, lära dig om chakran och auran, andra sidan. Vi kommer att ha en hel helg med och om änglarna på olika nivåer.

Kursen är utvecklande för din egen skull likväl som för att hjälpa andra. Du får en helt annan förståelse för andra människor, för livet runt omkring dig, för världen, för hela universum och för hela alltet.


Här på Melamy Kursgård 


Den här kursen är ett sätt att att hjälpa alla att förstå vad de går igenom och förstå sin egen andlighet. Få lära sig att använda den på rätt på både sig själva och till andra i sin personliga utveckling. Att få nya insikter samtidigt som man på ett lätt sätt lär sig och får de olika verktyg att senare kunna använda.
Kursen är i fem olika steg med fyra steg till om man vill bli certifierad medium. Man får med sig olika övningar hem att arbeta med tills nästa tillfälle.


Kursen kommer att innehålla:

Kursen kommer att innehålla 5 kurshelger.
Inga förkunskaper krävs. Det kommer att vara hemuppgifter mellan kurshelgerna.
Kurshelg ca varannan månad. 
Du anmäler dig till för att delta i alla fem tillfällena.
Du kommer att få diplom efter avslutad utbildning.

Helg 1

Vi börjar med att lära känna och arbeta med olika typer av energier.
Du får lära dig att bli medveten och läsa av energier hos personer, platser, föremål både fysiskt men också genom att resa i tid och rum.
Du får kunskap om olika energinivåer.
Du kommer att möta änglar/naturväsen/ andra sidan m.fl.
 
Helg 2

Denna helg kommer vi att gå djupare in på hur man kan läsa personers energier.
Vi kommer att arbeta med de 7 första chakrana.
De olika aurorna. Deras färger och betydelser.

Helg 3

Vi fortsätter att arbeta med de 12 chakran.
Göra energiavläsningar barn/relationer
Du kommer att få göra platsavläsning och lära dig "städa" oroliga platser

Helg 4

Denna helg kommer vi att ägna helt åt Änglarna,
Vi möter änglarna på olika nivåerna och skapar kontakt med
Skyddsänglar, Ärkeänglar, Healingänglar m.m.
Vi lägger Änglakort
Och möter Änglabiblioteket.

Helg 5

Vi kommer också att arbeta med Akasha biblioteket och andra sätt att hämta information och ställa frågor för dig och dina vänner.
Vi kommer att arbeta med andra sidan

Programmet på respektive helg är inte spikat. Det beror på guppens behov  och grupprocessen. 
Fortsättningskurs kommer att erbjuda

De 4 kurshelger kommer bl.a att handla om

Aura målning
Kanalisering
Tidigare liv
Kommande liv
Tarotkort
Drömtydning
Gudinnor
Uppstigna mästare
Naturväsen

Förstå lätt och tung energi, hur vi städar vår aura, lita på sin intuition, lyssna inåt, vägledda meditationer och tid för att gå igenom vad vi upplever. Vår önskan är att alla som är med ska känna ett stort förtroende för vad de kan och verkligen lita på sin egen intuition.
 


Pris:3900 kr 


ingår kurs, diplom,all mat


 här för att redigera text