Kurser och behandlingar

Finn ditt inre....

Esoterisk rådgivare        ( Medial,andlig och personlig utveckling )

Efter alla olika Tv - program har vi blivit fullmatade med olika medium av olika slag, spöken och andar, oroliga platser. Alla med en stor kunskap om andra sidan. Men att vara medium är så mycket mer är bara andra sidan. Universum är stort och med mängder av olika ljusväsen som bara väntar på att vi ska förstå att de är beredda på att hjälpa oss på vår vandring. Som esoterisk rådgivare är det bara en liten del att prata med våra bortgångna.
Esoteriska läran betraktar och ser de inre världarna och vår plan som den egentliga verkligheten, orsaken till att det ser ut som det gör beror på de inre förhållanden. Esoterisk handlar om det för oss ovetbara. Det handlar om det som rör vårt och universums innersta och andliga sida. Lite om vad esoterisk betyder. 

En kurs för dig som vill utveckla dig själv för din egen skull, lära känna dig själv och andra på ett mycket positivt sätt. Att få ett annat synsätt på vad som pågår inom oss själva, andra och runt omkring oss. Se och hitta vår egen livsväg som vi vandrar på. Kursen ger dig tillgång till de verktyg och nycklar. Så vi på ett enklare sätt kan nå vår fulla potential för att ta oss framåt. Mycket händer i vardagen som både kan sända ut oss på villovägar samt sätta upp höga trösklar som är nog så svåra att ta sig över. Då kan det kännas skönt att veta hur man gör för att kunna fortsätta sin egen vandring på livsvägen.
Kursen är utvecklande för din egen skull likväl som för att hjälpa andra att förstå vad de går igenom och att förstå sin egen andlighet. Man får en helt annan förståelse för andra människor, sig själv, för livet, för världen, för universum och för hela alltet. För att lära sig om sin egen och andras personliga utveckling och använda den på ett enkelt sätt med de verktyg och nycklar man får med sig. Få nya insikter om här och nu, sig själv och andra om hur man gör enkelt och tar in det i vardagen. Människan liksom livet, jorden befinner sig alltid i någon utvecklingsfas vi blir aldrig fullärda. 

Som Esoterisk rådgivare får du lära dig bland annat:

 • Vandra i olika dimensioner
 • Om de olika änglarna, mästare och, gudinnor, andliga guider, andra sidan och naturväsen och känna trygghet i kontakten
 • Förstå de olika sätten och hur man får vägledning, budskap och hjälp från universum
 • Se enkelheten i vem som finns nära dig, vilken dimension de kommer ifrån och förstå det
 • Göra energiavläsningar på platser, människor och djur för att på ett enkelt sätt se vad som pågår och vad man kan göra för att komma vidare
 • Göra en fantastisk resa genom våra auror och alla de underbara chakran vi har
 • Gå in i det universella biblioteket Akasha där all kunskap finns lagrat
 • Förstå vad energier är och vad vi kan göra med det, min egen energi och andras
 • Färgernas betydelse och hur vi kan läsa av och se vad som pågår inom oss
 • Platsavläsningar, psykometri, oroliga platser
 • Läsa i änglakort och tarot kort
 • Aura målning
 • Tidigare liv och framtida livsläsningar
 • Drömtydning se och förstå vad drömmar kan lära oss
 • Kanalisering 
 • Andra sidan
 • Förståelse för lätt och tung energi, hur vi städar vår och andras aura
 • Vad är intuition hur kan vi lita på den

Vägledda meditationer
Den fantastiska hissen till de olika dimensionerna
Att lära oss att lita på vad vi får till oss. Som alltid så kan det komma mer som de i universum vill att vi ska lära ut och det kommer kanaliserat direkt och finns inte som skrivet material. 

Kursen är uppbyggd i 9 steg varav de första 5 kurshelgerna handlar mer om din egen personliga utveckling och kontakten med universum. 
Avslutar man efter 5 kurshelger får man ett diplom
Då kan man arbeta med att hjälpa andra på sin livsväg, göra läsningar, hämta svar på frågor åt klienter
bland annat.
Tar man fortsättningen på 4 kurshelger till så får man certifikat
Då kan man arbeta som medium

Programmen för de olika kurshelgerna har ett visst schema för att följa utvecklingen
Man får hemuppgifter mellan kurshelgerna
Det kommer att finnas tid för både frågor och reflektioner

Priset på Melamy kursgård:
3900 kr
Ingår: Kurs, all mat, snacks, fika, kurskompendier till varje steg, diplom för de första stegen och certifikat när man gått resterande 4 steg

Vid anmälan betalar man in 500 kr som inte återbetalas vid avhopp.
 Resterande betalas in cirka 2 veckor före kursstart. 
Man kan få göra upp en avbetalningsplan om så önskas
Anmälan är bindande för alla stegen man väljer

Vi som har utarbetar den här kursen är båda certifierade Esoteriska rådgivare och medium

Stina Vepsäläinen på Melamy Kursgård i Frinnaryd, Småland
Elisabeth Cedering på Din Lisa i Uppsala